Webbplatsvillkor

Introduktion

Dessa standardvillkor för webbplatsen skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, FixYourBrowser tillgänglig på https://malware.guide/.

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, du gick med på att acceptera alla villkor som skrivits här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

Minderåriga eller personer nedanför 18 år gamla rekommenderas inte att använda informationen på vår webbplats.

Immateriella rättigheter

Annat än innehållet du äger, under dessa villkor, FixYourBrowser och/eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att se materialet som finns på denna webbplats.

Restriktioner

Du är specifikt begränsad från allt av följande:

  • publicera material på webbplatsen i andra medier;
  • försäljning, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material på webbplatsen;
  • offentligt uppträda och/eller visa material på webbplatsen;
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
  • använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen, eller till någon person eller affärsenhet;
  • deltar i någon datautvinning, datainsamling, datautvinning eller någon annan liknande aktivitet i samband med denna webbplats;
  • använda denna webbplats för att engagera sig i någon reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av den här webbplatsen är begränsade från att få åtkomst av dig och FixYourBrowser kan ytterligare begränsa åtkomsten för dig till alla delar av denna webbplats, närsomhelst, efter absolut omdöme. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla konfidentialitet.

Ditt innehåll

I dessa webbplatsens standardvillkor, “Ditt innehåll” ska betyda vilket ljud som helst, videotext, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll, du ger FixYourBrowser en icke-exklusiv, oåterkallelig över hela världen, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. FixYourBrowser förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Din integritet

Vänligen läs Integritetspolicy.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick,” med alla fel, och FixYourBrowser uttrycker inga utfästelser eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Också, ingenting som finns på denna webbplats ska tolkas som att ge dig råd.

Ansvarsbegränsning

FixYourBrowser ska under inga omständigheter, inte heller någon av dess officerare, direktörer, och anställda ska hållas ansvariga för allt som uppstår ur eller på något sätt kopplat till din användning av denna webbplats oavsett om sådant ansvar är enligt kontrakt. Fix YourBrowser, inklusive dess officerare, direktörer, och anställda ska inte hållas ansvariga för någon indirekt, följd- eller särskilt ansvar som härrör från eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du frigör härmed FixYourBrowser i största möjliga utsträckning från och mot alla och/eller alla skyldigheter, kostar, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt tillämplig lag, sådana bestämmelser ska tas bort utan att de återstående bestämmelserna häri påverkas.

Variation av villkor

FixYourBrowser har rätt att när som helst revidera dessa villkor, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

Uppdrag

FixYourBrowser får tilldela, överföra, och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer utan något meddelande. dock, du får inte tilldela, överföra, eller lägga ut någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter under dessa villkor.

Hela överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan FixYourBrowser och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.