varning

Informationen på FixYourBrowser.com är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av Context och samtidigt som vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannhet, pålitlighet, lämplighet, eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, Produkter, tjänster, eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. Allt du litar på sådan information sker därför helt på din egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller någon förlust eller skada som helst som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som härrör från, eller i samband med, användningen av denna webbplats.
Genom denna webbplats, du kan länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Context. Vi har ingen kontroll över naturen, innehåll, och tillgängligheten för dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. dock, Kontext tar inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.