Zastrzeżenie

Informacje zawarte w FixYourBrowser.com służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Context i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, o kompletności, precyzja, niezawodność, stosowność, lub dostępność w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produkty, usługi, lub powiązane grafiki zawarte na stronie w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi, straty lub szkody pośrednie lub wynikowe, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z:, lub w związku z, korzystanie z tej strony internetowej.
Za pośrednictwem tej strony internetowej, jesteś w stanie połączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są pod kontrolą Context. Nie mamy kontroli nad naturą, zadowolony, i dostępność tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub popiera wyrażane w nich poglądy.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. Jednakże, Kontekst nie bierze odpowiedzialności za, i nie ponosi odpowiedzialności za, strona jest chwilowo niedostępna z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.